Velkommen til Røset AS

Et solid navn i distriktets byggebransje

Erfaring i bransjen siden 1962, har etablert Røset AS som et solid navn i distriktets byggebransje. Gjennom bred virksomhet i privat og offentlig sektor, har vi befestet vår posisjon som foretrukket entreprenør til små og store oppdragsgivere. Med fokus på god byggeskikk og viktige prosjekter, skal vi fortsette å sette preg på våre omgivelser i fremtiden.

Entreprenør med fokus på allsidighet og kompetanse

Allsidig virksomhet gjennom mange år har resultert i gode referanser - både fra offentlig og private oppdragsgivere. Røset AS har lang erfaring med oppføring av små og store bygg i ulike kategorier. Vi er godkjent for ansvarsrett, og har kapasitet til å utføre alt fra delentrepriser til totalentrepriser. Selskapet har bred kompetanse innen betong, stål, mur og tømmer.

En fleksibel problemløser

Vi er en dyktig problemløser i alt fra små oppdrag til store prosjekter. Gjennom god dialog med oppdragsgiver, skal vi legge til rette for fleksible løsninger med hensyn til individuelle krav og spesifikasjoner. Vårt mål er å utføre alle oppgaver i samsvar med oppdragsgivers forventninger til kvalitet, pris og tidsbruk. Dette skal styrke vår posisjon som leveringsdyktig aktør i et marked med sterk konkurranse.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs

Fokus på menneskelige ressurser, gjør Røset AS til en bedrift i kontinuerlig utvikling. Som lærlingbedrift rekrutterer vi stadig nye og dyktige fagpersoner. Kompetente medarbeidere og seriøse samarbeidspartnere, danner grunnlaget for en sikker og effektiv byggeprosess. Individuell kompetanse kombinert med felles forståelse for riktige løsninger, er vår garanti for et positivt sluttresultat.