Våre referanser

Innbygda renseanlegg

Byggherre: Selbu kommune


Avløpsrenseanlegg for 1900pp med plasstøpte underliggende volumer.
Renseprosess type SBR levert av Biovac AS

SIFA - ny produksjonshall

Byggherre: Selbu Næringsselskap KF, bruker SIFA AS


Tilbygg av ny produksjonshall og sammenkobling mot eksisterende fabrikk.
Til sammen ca. 2100m2 gulvflate, overbygg av stål og sandwich-elementer.
Dobbel 6,3 tonns traverskran i halve hallen.

Græsslidammen - Rehabilitering

Byggherre: Statkraft

 

Forsterkning av betongdam med påstøp. Fjerning av en seksjon i dammen for montering av ekstra flomluke. Støping av nye sidevegger og føring for ny luke.

Måleterskel Flora

Byggherre: Statkraft

 

Etablering av 60m lang betongterskel med fisketrapp for måling av minstevannføring i Nea.

Totalentreprise for Statkraft.