Landbruk spiller en avgjørende rolle i samfunnet, og vi er stolte av å tilby løsninger for alle aspekter av denne sektoren. Fra familiegårder til store kommersielle driftsbedrifter, forstår vi viktigheten av å støtte landbruksvirksomheten for å oppnå bærekraftig vekst og suksess.

Prosjekter

Se våre varierte landbruksprosjekter:

Kjelstad Fjøs

Melkekufjøs med gjødselkjeller. Utførelse av betongarbeider og takkonstruksjon. Her har kunden produsert elementer til yttervegger selv, og vi bisto med monteringen.

Rotvold Fjøs

Tilbygg til eksisterende fjøs. Utførelse av betong- og tømmerarbeider med gjødselkjeller, liggebåser, forbrett osv. Forsterking av eksisterende dragere. Produksjon og montering av elementer til yttervegg, samt takkonstruksjon.

Flønes Fjøs

Melkekufjøs med flyterenner. Utførelse av betong- og tømmerarbeider. Yttervegger av prefab. betongelementer.

Et utvalg av våre prosjekter innen landbruk