Næringsbygg og anlegg er viktig, og vi tilbyr tilpassede løsninger som hjelper industribedrifter med å bli mer effektive og konkurransedyktige. Vi fokuserer på pålitelige og smarte løsninger som styrker bedriftene og fremmer langsiktig vekst.

Prosjekter

Se våre varierte prosjekter innen næringsbygg og anlegg:

Sifa - produksjonshall 2023

Byggherre: Selbu Næringsselskap KF

Totalentreprise - ny produksjonshall for Sifa AS. Produksjonshall oppført med stål og sandwich. 840 m2, 5-tonns treverkskran med 7m krokhøyde. Brannseksjonseringsvegg i porebetong mot eksisterende bygg. 

SIFA - produksjonshall

Byggherre: Selbu Næringsselskap KF

Tilbygg av ny produksjonshall og sammenkobling mot eksisterende fabrikk. Til sammen ca 2100 m2 gulvflate, overbygg av stål og sandwich-elementer. Dobbel 6,3 tonns traverskran i halve hallen. 

Græsslidammen - Rehabilitering

Byggherre: Statkraft

Forsterkning av betongdam med påstøp. Fjerning av en seksjon i dammen for montering av ekstra flomluke. Støping av nye sidevegger og føring for ny luke.

Måleterskel Flora

Byggherre: Statkraft

Etablering av 60m lang betongterskel med fisketrapp for måling av minstevannføring i Nea. Totalentreprise for Statkraft.

Et utvalg av våre industrielle prosjekter